คำถามที่พบบ่อย
Frequently asked questions (FAQ) 

สำหรับผู้ใช้ระบบ SUT e-Learning ที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบเพื่อการเรียนการสอน ทางผู้ดูแลระบบได้นำคำถามที่พบบ่อยมาตอบคำถามบนหน้า FAQ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบและใช้งานระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตามผู้ใช้ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้งานมาได้ทาง Email: elearning@sut.ac.th Phone: 0-4422-4978 และ Line ID: @sutelearning

เลือกเมนู เปิดรายวิชาใหม่ และกรอกรายละเอียดเปิดรายวิชาใหม่ โดยทางผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบแล้วเปิดให้ทันที ทั้งนี้ ผู้ที่จะขอเปิดต้องเป็นคณาจารย์ ผู้ช่วยสอน หรือ บุคลากร ที่ได้รับต้องการเปิดรายวิชาเพื่อการเรียนการสอนและการอบรม

ไม่เกิน 50MB กรณีที่เกินกว่านี้แนะนำให้ฝากไฟล์ไว้ข้างนอกและทำลิงค์ไป

เนื่องจากบางรายวิชาอาจารย์ได้ตั้งรหัสผ่านเข้ารายวิชาไว้ นักศึกษาต้องติดต่อกับอาจารย์เพื่อขอทราบรหัสผ่านเข้ารายวิชา

กรณีระบบล่มอาจเกิดขึ้นจาก Sever หรือเครือข่ายมีปัญหา เนื่องจากทั้งสองส่วนนี้อยู่ในความดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นผู้ดูแลระบบ SUT e-Learning สามารถแจ้งปัญหาการใช้ระบบมาที่ โทร. 0-4422-4978 Email: elearning@sut.ac.th Line ID: @sutelearning ทางศูนย์นวัตกรรมฯ จะประสานผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 0-4422-4978 Email: elearning@sut.ac.th Line ID: @sutelearning

Contact

Line: @sutelearning

0-4422-4978

elearning@sut.ac.th

Address

Links

"การเข้าทำข้อสอบผ่าน Moodle Mobile App อาจจะเกิดปัญหาการแสดงคำถามบางรูปแบบไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ให้นักศึกษาเข้าสอบออนไลน์ผ่านระบบด้วยเว็บบราวเซอร์ Google Chorme หรือ Safari เท่านั้น"