ปิดบริการระบบ SUT e-Learning 1 เป็นการถาวร

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปิดบริการระบบ SUT e-Learning 1 เป็นการถาวร
โดยจะเปิดให้บริการระบบ SUT e-Learning 2 ระบบเดียว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


Redirecting to https://elearning2.sut.ac.th after 15 seconds

[ ติดต่อผู้ดูแลระบบ Tel : 0-4422-4978, Mail : elearning@sut.ac.th, Line ID : @sutelearning ]