ข่าวและประกาศ

 
 
Administrator
รายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีได้รับรางวัลร่วมกิจกรรมการประเมินการสอน ประจำภาคการศึกษา 1/2559
by อรรคเดช โสสองชั้น - พุธ, 7 ธันวาคม 2016, 3:38 PM
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีได้รับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมการประเมินการสอน 1/2559

สถานพัฒนาคณาจารย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสนับสนุนกิจกรรมการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษา 1/2559 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ <<ไฟล์รายชื่อ>> นักศึกษาสามารถนำหลักฐานบัตรประจำตัวนักศึกษา (โปรดแต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดที่สุภาพ) เพื่อติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ :

1. รายนามนักศึกษาผู้โชคดีจักยึดข้อมูลตามรหัสประจำตัวที่ปรากฎเป็นหลัก

2. ผู้ที่ไม่มารับของรางวัลตามช่วงวัน-เวลาดังกล่าว จักถือว่าสละสิทธิ์

 
Picture of Niyom Prathumma
ตอบ: รายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีได้รับรางวัลร่วมกิจกรรมการประเมินการสอน ประจำภาคการศึกษา 1/2558
by Niyom Prathumma - พุธ, 7 ธันวาคม 2016, 3:26 PM
 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ...!