ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin)
ขอเชิญชวนคณาจารย์ มทส. ร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้แบบเปิด SUT MOOC โดยรองรับผู้เข้าเรียนได้จำนวนมาก
by ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin) - พฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2016, 3:26 PM
 

 

SUT MOOC เป็นอีกหนึ่งแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบการศึกษาแบบเปิด(Open Education) โดยรองรับผู้เข้าเรียนได้จำนวนมาก
ไม่จำกัดอายุและพื้นฐานความรู้ เป็นระบบที่สามารถนำเข้าทรัพยากรสื่อการเรียนรู้แบบเปิด (Open Educational Resources) ได้อย่างหลากลหลายไม่มีข้อจำกัด เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนทั้งตามอัธยาศัยการเรียนนอกระบบ และการเรียนในระบบ รวมทั้งการเรียนการสอนเสริมหรือเติมเต็มในชั้นเรียนรูปแบบต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้ไปพร้อมกับขยายโอกาสการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างดี (New Student Expectations)