ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin)
ประกาศ!! ผู้ได้รับรางวัลในการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม
by ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin) - ศุกร์, 11 สิงหาคม 2017, 3:56 PM
 

Reward60

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศ!! ผู้ได้รับรางวัลในการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามระบบ


รางวัล Super Hero Flash Drives จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
B5801862 นางสาวธัญญาพร วันเพ็ญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
B5870189 นางสาวอสมาภรณ์ ตรีอาภรณ์วงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ติดต่อรับของรางวัลได้ที่
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (อาคารเครื่องมือ 7)
รับของรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2560