ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byRepliesLast post
เปิดให้บริการระบบ SUT e-Learning เวอร์ชันใหม่ Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 0 อรรคเดช โสสองชั้น
Tue, 18 Jun 2019, 9:56 AM
การเตรียมรายวิชาเดิมสำหรับภาคการศึกษาใหม่ Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 0 อรรคเดช โสสองชั้น
Tue, 27 Nov 2018, 4:25 PM
แบบฟอร์มเสนอรายวิชาเพื่อพัฒนา e-Courseware Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 0 อรรคเดช โสสองชั้น
Fri, 12 Jan 2018, 11:38 AM
ประกาศ!! ผู้ได้รับรางวัลในการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม Picture of ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin) ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin) 0 ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin)
Fri, 11 Aug 2017, 3:56 PM
ประกาศ Picture of Niyom Prathumma Niyom Prathumma 1 Niyom Prathumma
Tue, 11 Jul 2017, 10:48 AM
รายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีได้รับรางวัลร่วมกิจกรรมการประเมินการสอน ประจำภาคการศึกษา 1/2559 Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 1 อรรคเดช โสสองชั้น
Wed, 7 Dec 2016, 3:38 PM
ขอเชิญชวนคณาจารย์ มทส. ร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้แบบเปิด SUT MOOC โดยรองรับผู้เข้าเรียนได้จำนวนมาก Picture of ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin) ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin) 0 ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin)
Thu, 24 Nov 2016, 3:26 PM
ประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 Picture of Niyom Prathumma Niyom Prathumma 1 Niyom Prathumma
Wed, 7 Sep 2016, 5:16 PM
ประกาศ!! ผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบแบบสอบถาม Picture of ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin) ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin) 0 ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin)
Wed, 29 Jun 2016, 4:35 PM
ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมประเมินการใช้งานระบบ Picture of ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin) ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin) 0 ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin)
Fri, 8 Apr 2016, 6:11 PM
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์สมัครรับทุนส่งเสริมการผลิตและพัฒนาการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Picture of พันทิพา อมรฤทธิ์ (Admin) พันทิพา อมรฤทธิ์ (Admin) 0 พันทิพา อมรฤทธิ์ (Admin)
Thu, 25 Feb 2016, 3:53 PM
รายละเอียดโครงการ Thai - MOOC Picture of พันทิพา อมรฤทธิ์ (Admin) พันทิพา อมรฤทธิ์ (Admin) 0 พันทิพา อมรฤทธิ์ (Admin)
Wed, 24 Feb 2016, 3:34 PM
ข่าวประกาศประเมินการสอน Online ประจำภาคการศึกษา 2/2558 Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 0 อรรคเดช โสสองชั้น
Wed, 10 Feb 2016, 2:25 PM
การเปลี่ยนรูปแบบเว็บรายวิชา (Course Theme) Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 0 อรรคเดช โสสองชั้น
Tue, 10 Nov 2015, 10:20 AM
ขอเชิญดาวน์โหลด SUT Mobile Application Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 0 อรรคเดช โสสองชั้น
Tue, 10 Nov 2015, 9:54 AM
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Picture of Niyom Prathumma Niyom Prathumma 1 Niyom Prathumma
Mon, 7 Sep 2015, 5:22 PM
ขอเชิญคณาจารย์ มทส. สมัครรับทุน Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 0 อรรคเดช โสสองชั้น
Wed, 18 Feb 2015, 9:49 AM
ศูนย์นวัตกรรมฯ ให้ทุนส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อผ่านระบบเครือข่าย SUT e-Learning Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 0 อรรคเดช โสสองชั้น
Mon, 21 Jul 2014, 3:29 PM
ขอเชิญคณาจารย์ มทส. สมัครขอรับเงินอุดหนุน ผลิตสื่อในรูปแบบ Mobile Content (หมดเขต 18 กรกฎาคม 2557) Picture of Amornthep F7 Admin Amornthep F7 Admin 0 Amornthep F7 Admin
Thu, 19 Jun 2014, 12:55 PM
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน SUT e-Learning (Moodle 2.7) Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 0 อรรคเดช โสสองชั้น
Fri, 6 Jun 2014, 9:37 AM
ท่านอธิการบดี แสดงความยินดีกับศูนย์นวัตกรรม ฯ Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 0 อรรคเดช โสสองชั้น
Thu, 5 Jun 2014, 2:55 PM
ขอเชิญคณาจารย์ มทส. สมัครรับทุนผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 0 อรรคเดช โสสองชั้น
Thu, 5 Jun 2014, 2:55 PM
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มทส. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 0 อรรคเดช โสสองชั้น
Thu, 5 Jun 2014, 2:54 PM
เปิดรับสมัคร คณาจารย์เข้าร่วมโครงการทุนอุดหนุนการพัฒนาสื่อการสอน Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 0 อรรคเดช โสสองชั้น
Thu, 5 Jun 2014, 2:53 PM
ประเมินความพึงพอใจการใช้งาน SUT e-Learning Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 0 อรรคเดช โสสองชั้น
Thu, 5 Jun 2014, 2:53 PM
ประเมินความพึงพอใจการใช้งาน SUT e-Classroom Administrator อรรคเดช โสสองชั้น 0 อรรคเดช โสสองชั้น
Thu, 5 Jun 2014, 2:52 PM
ขยายเวลาของสมัครรับทุนส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อผ่านระบบเครือข่าย SUT e-Learning Picture of Amornthep F7 Admin Amornthep F7 Admin 0 Amornthep F7 Admin
Mon, 7 Feb 2011, 6:35 PM
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับชมรายการโทรทัศน์ SUT Station Picture of Amornthep F7 Admin Amornthep F7 Admin 0 Amornthep F7 Admin
Tue, 1 Feb 2011, 11:24 AM
ขอเชิญ เข้าศึกษาเนื้อหา "แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนยุค 2011" Picture of Amornthep F7 Admin Amornthep F7 Admin 0 Amornthep F7 Admin
Mon, 20 Dec 2010, 11:01 AM
ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดงานเปิดตัว SUT Kiosk for M-Learning Picture of Amornthep F7 Admin Amornthep F7 Admin 0 Amornthep F7 Admin
Mon, 20 Dec 2010, 10:59 AM
ประกาศรับสมัครเงินอุดหนุนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Picture of Amornthep F7 Admin Amornthep F7 Admin 0 Amornthep F7 Admin
Mon, 20 Dec 2010, 10:51 AM
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับฟังรายการวิทยุ SUT Station Green Radio Picture of Amornthep F7 Admin Amornthep F7 Admin 0 Amornthep F7 Admin
Mon, 20 Dec 2010, 10:51 AM