ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin)
ประกาศ!! ผู้ได้รับรางวัลในการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม
โดย ศุทธินี ศรีสวัสดิ์ (Admin) - ศุกร์, 11 สิงหาคม 2017, 3:56PM
 

Reward60

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศ!! ผู้ได้รับรางวัลในการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามระบบ


รางวัล Super Hero Flash Drives จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
B5801862 นางสาวธัญญาพร วันเพ็ญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
B5870189 นางสาวอสมาภรณ์ ตรีอาภรณ์วงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ติด...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(87 คำ)
 
รูปภาพของNiyom Prathumma
ประกาศ
โดย Niyom Prathumma - อังคาร, 11 กรกฎาคม 2017, 10:48AM
 

Subject Name

หากรายวิชาใด ไม่มีความเคลื่อนไหว (No Activity) ภายในระยะเวลา 2 ปี ผู้ดูแลระบบจะทำการลบรายวิชานั้นออกจากระบบ SUT e-Learning

ทั้งนี้เพื่อให้ระบบมีพื้นที่เพิ่มขึ้นและทำงานเร็วขึ้น // ขอบคุณมากครับ

 
Administrator
รายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีได้รับรางวัลร่วมกิจกรรมการประเมินการสอน ประจำภาคการศึกษา 1/2559
โดย อรรคเดช โสสองชั้น - พุธ, 7 ธันวาคม 2016, 3:38PM
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีได้รับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมการประเมินการสอน 1/2559

สถานพัฒนาคณาจารย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสนับสนุนกิจกรรมการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษา 1/2559 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ <<ไฟล์รายชื่อ>> นักศึกษาสามารถนำหลักฐานบัตรประจำตัวนักศึกษา (โปรดแต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดท...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(114 คำ)