ข้าม ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Administrator
  การเตรียมรายวิชาเดิมสำหรับภาคการศึกษาใหม่
  โดย อรรคเดช โสสองชั้น - Monday, 12 November 2018, 4:28PM
   

   
  Administrator
  เปิดให้บริการระบบ SUT e-Learning เวอร์ชันใหม่
  โดย อรรคเดช โสสองชั้น - Monday, 6 August 2018, 2:55PM
   

  SUT e-Learning เวอร์ชันใหม่
  http://elearning2.sut.ac.th


  Login เข้าระบบใหม่ด้วย Username และ Password เดิม
   ผู้สอนสามารถสร้างรายวิชาใหม่ได้ที่ระบบใหม่เท่านั้น
   ระบบเดิมยังคงเปิดให้บริการและจัดการรายวิชาได้ตามปกติ

   

   

  ข้าม ประเภทของรายวิชา