ข้าม ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Administrator
  แบบฟอร์มเสนอรายวิชาเพื่อพัฒนา e-Courseware
  โดย อรรคเดช โสสองชั้น - ศุกร์, 12 มกราคม 2018, 11:38AM
   

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การเสนอรายวิชาเพื่อพัฒนา e-Courseware ในการดำเนินกิจกรรมการจัดรายวิชาที่สนับสนุนการสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ภายใต้โครงการระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เสนอได้มากกว่า 1 รายวิชา) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และขอคว...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (92 คำ)
   

  ข้าม ประเภทของรายวิชา