ข้าม ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Administrator
  เปิดให้บริการระบบ SUT e-Learning เวอร์ชันใหม่
  โดย อรรคเดช โสสองชั้น - พุธ, 4 เมษายน 2018, 3:58PM
   

  SUT e-Learning เวอร์ชันใหม่
  http://elearning2.sut.ac.th  Login เข้าระบบใหม่ด้วย Username และ Password เดิม
   ผู้สอนสามารถสร้างรายวิชาใหม่ได้ที่ระบบใหม่เท่านั้น
   ระบบเดิมยังคงเปิดให้บริการและจัดการรายวิชาได้ตามปกติ

   

   

  ข้าม ประเภทของรายวิชา